A WITHERING MIND

by | Feb, 2022

A WITHERING MIND

A WITHERING MIND (ENG)
WIĘDNĄCY STAN UMYSŁU (PL)

Depression locked in its bubble, pulled by strings of incomprehension. It has mastered the art of being ignored, despite its deadliness lurking around the corner. Every day a new label of underdog attaches to its skin. Mind and body wither gradually, but is this the time and place to show —weakness—? Depression, like hardly anything else, has many faces, where even your gender defines whether you have the right to get sick. With its ability to camouflage and take various forms, it can deceive both the surroundings and the direct victim. 

National (Fight Against) Depression Day in Poland is back today, although it’s not a matter of fighting against depression, but against lack of awareness. 

Instead of hiding behind a mask of smiles and strength, 

Instead of adding more colourful strings to somehow support this frail body, 

Instead of worrying if you can go to work, 

Instead of many other insteads,

You can undertake treatment, gradually feeling relief.

Don’t let the person with depression suffer in the cloudy mind, lost between shame, anxiety or helplessness. Illnesses like to come unexpectedly, so there are no certainties, depression can affect you or your loved ones. And then you jump out from around the corner, with the super power to recognise that it’s time to get help from a specialist. This super power is awareness. This superpower is empathy. In a country that lacks easy access to mental health care, these powers are especially important.

Share this post to contribute to the day. Send a few words of support to someone struggling with depression. Donate to NGOs that help those suffering from depression. You have a perfect excuse to send goodness into the world today.

 

Photograph from the ongoing project „Late Bloomers”.

Depresja zamknięta w swojej bańce, pociągana sznurkami niezrozumienia. Opanowała sztukę bycia lekceważoną, pomimo swojej śmiertelności czyhającej za rogiem. Każdego dnia do skóry przykleja się nowa łatka mimozy. Umysł i ciało więdną stopniowo, ale czy to czas i miejsce, żeby okazać —słabość—? Depresja jak mało kto, ma wiele twarzy, gdzie nawet płeć definiuje czy masz prawo zachorować. Swoją zdolnością kamuflażu i przybierania różnych form, potrafi omamić zarówno otoczenie, jak i bezpośrednią ofiarę. 

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją powraca dziś, choć nie chodzi tu o to, żeby walczyć z depresją, ale z brakiem świadomości. 

Zamiast skrywać się pod maską uśmiechu i siły, 

Zamiast dokładać kolejne kolorowe sznurki, które jakoś podtrzymają to wątłe ciało, 

Zamiast martwić się czy zdołasz pójść do pracy, 

Zamiast wielu innych zamiastów,

Można podjąć leczenie, stopniowo odczuwając ulgę.

Nie pozwól osobie z depresją umierać w przestworzach umysłu, zagubionej między wstydem, lękiem czy bezsilnością. Choroby lubią przychodzić niespodziewanie, dlatego nie ma pewników, depresja może dotknąć Ciebie czy Twoich bliskich. A Ty wtedy wyskoczysz zza rogu, z super mocą, dzięki której rozpoznasz, że pora skorzystać z pomocy specjalistki_y. Ta super moc to świadomość. Ta super moc to empatia. W kraju, w którym brakuje łatwego dostępu do ochrony zdrowia psychicznego, te moce są szczególnie ważne.

Podziel się tym wpisem i dołóż swoją cegiełkę do tego dnia. Wyślij parę słów wsparcia osobie zmagającej się z depresją. Wesprzyj finansowo organizacje pozarządowe, które pomagają chorym na depresję. Masz dziś bardzo dobry pretekst do posyłania dobra w świat. 

Written by Monika

I am an artist who uses photography, embroidery and writing as my main visual language. Please, note, I am not a native English speaker, so I might be writing some Quatsch (as Germans would call it).

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *